Zelfmanagement in de eerste lijn

In het onderzoeksproject “zelfmanagement in de eerste lijn” wordt gezocht naar manieren om zelfmanagement bij patiënten verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Zelfmanagement bij mensen met een chronische ziekte wordt gedefinieerd als de bekwaamheid van mensen om hun ziekte in te passen in hun leven. Ze kunnen bijvoorbeeld omgaan met ziekte, de symptomen, de behandeling, de fysieke en psychosociale gevolgen en eventuele veranderingen in leefstijl en levensrollen. Mensen hebben effectieve zelfmanagementvaardigheden als ze hun ziekte kunnen monitoren en cognitieve, gedragsmatige en emotionele strategieën kunnen ontwikkelen ter behoud van een bevredigende levenskwaliteit.

Ondersteuning van zelfmanagement is gericht op het ondersteunen en versterken van de bekwaamheid van mensen om de regie over hun ziekte op te nemen en om de ziekte een plaats te geven in het dagelijks leven. Hierbij wordt aandacht besteed aan 1) het leven met de ziekte, 2) het eigen aandeel in de zorg, en 3) het organiseren van zorg- en hulpbronnen. Ondersteuning kan op maat gebeuren tijdens individuele begeleiding alsook via een systematisch en gestructureerd aanbod van opleiding en interventies voorzien door formele en informele zorgverstrekkers en ervaringsdeskundigen.

In deze onderzoeksafdeling wordt in een eerste fase een inventaris gemaakt van de noden, voorkeuren en zelfmanagement strategieën van zowel patiënten, hun omgeving en de zorgverleners. Deze inventaris dient als input voor de ontwikkeling van een zelfmanagement tool box. Deze box omvat zowel technieken om patiënten te ondersteunen in de omgang met hun ziekte als een educatief pakket voor zorgverleners.

Contact:
Lotte Timmermans: lotte.timmermans@kuleuven.be
Birgitte Schoenmakers: birgitte.schoenmakers@kuleuven.be