09 June 2020

Vormingen in de eerste lijn in Vlaanderen

In opdracht van VIVEL bracht UCLL voor de Academie Voor De Eerste Lijn de vormingen in de eerste lijn in Vlaanderen in kaart.

Het onderzoek naar het huidige en gewenste multidisciplinaire en blended vormingsaanbod werd samengevat in deze presentatie en in dit rapport.