Samenwerking in de eerstelijnszorg

Uiteraard staat de zorgvrager en zijn omgeving centraal! Om zorg op maat te verlenen en continuïteit van zorg te garanderen,
is het van cruciaal belang dat meerdere zorgverleners met een diverse achtergrond in de eerste lijn samenwerken.
Op die manier worden de competenties van elke zorgverlener optimaal ingezet en ten dienste gesteld van de zorgvrager en zijn omgeving.

Waarom onderzoeken we samenwerking in de eerste lijn?

De toenemende complexiteit aan zorg en co-morbiditeit in de zorg verhogen de vraag naar samenwerking in de eerste lijn.
Tegelijk wordt de gezondheidszorg overspoeld met concepten als ‘persoonsgerichte zorg’, ‘geïntegreerde zorgverlening’ en ‘interprofessionele samenwerking’.
Maar wat is de betekenis van deze concepten en hoe kunnen we de samenwerking in de eerste lijn optimaliseren en ondersteunen?
Als onderzoeksgroep willen we hier een antwoord op geven.

Wat gaan we veranderen?

Tijd om de eerste lijn te ondersteunen in de evolutie naar een persoonsgerichte en geïntegreerde zorgverlening. Hierin zal de persoon met een zorg-
en ondersteuningsnood centraal staan en zullen thema’s als welzijn en welbevinden worden geïntegreerd in de zorg. Er zullen ook
tools / middelen worden aangereikt om de samenwerking tussen en met zorgverleners en zorgvragers/omgeving te ondersteunen.

Hoe gaan we dat doen?

We zullen iedereen in de eerste lijn betrekken:

• Personen met een zorg- en ondersteuningsnood
• Kwetsbare groepen
• Ervaringsdeskundigen
• Informele zorgverleners
• Formele hulp- en zorgverleners
• Beleidsmakers op verschillende niveaus

Samen met hen willen we op een wetenschappelijk gefundeerde wijze:

1) Onderzoeken en bestuderen wat ‘interprofessionele samenwerking’ en ‘geïntegreerde zorg’ in de eerste lijn betekent en kan betekenen.
2) Samenwerkingsvormen creëren waarin persoonsgerichte zorg centraal staat en voor iedereen toegankelijk is.
3) De gecreëerde samenwerkingsvormen toepassen, evalueren en verder aanpassen volgens de noden van de eerste lijn.

Hiervoor gaan we in het werkveld op zoek naar ‘good practices’, zijnde voorbeelden van samenwerkingsinitiatieven of -vormen die reeds bestaan. Vanuit deze good practices bestuderen we de succesfactoren en barrières en gaan we op zoek gaan naar strategieën om deze te verankeren in de eerstelijnszorg.

Contact:
Muhammed Mustafa Sirimsi: MuhammedMustafa.Sirimsi@uantwerpen.be
Peter Van Bogaert: Peter.vanbogaert@uantwerpen.be