23 June 2020

Websurvey In 10.000 stappen naar een geïntegreerde eerstelijnszorg

We hebben samen de zorg opgenomen in extreem moeilijke tijden. Deze tijden benadrukten het belang van een sterke Eerste Lijn en die willen we samen verder versterken!

Om de eerstelijnszorg de plaats te kunnen geven die ze verdient – centraal in ons zorgsysteem – is het belangrijk om zicht te krijgen op uw werkomstandigheden: bv. hoe werkt u samen met andere zorgverleners, hoe ondersteunt u patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg. Om uw noden in kaart te brengen, hebben we als Academie voor de Eerste Lijn een enquête opgemaakt. De Corona-crisis zal ongetwijfeld een impact hebben gehad op uw werksituatie. Toch willen we u vragen om de enquête in te vullen met het oog op ‘normale’ werkomstandigheden (dus vóór Covid19).

Aan de hand van de resultaten van de enquête willen wij zicht krijgen op de mate waarin reeds aan ‘doelgerichte zorg’, ‘zelfmanagement ondersteuning’ en ‘interdisciplinaire samenwerking en integratie’ wordt gedaan en waar er nog bepaalde noden zijn vanuit uw oogpunt. Die noden willen we – samen met u – aanpakken.

De enquête is specifiek gericht naar eerstelijnsprofessionals. We willen dan ook beroep doen op u om samen met tenminste 10.000 collega zorgverleners in de Eerste Lijn deze enquête éénmalig in te vullen.

Doet u mee? Klik dan op onderstaande link.
Deel de enquête gerust met uw collega’s die werken in de Eerste Lijn.

Alvast dank!
Onderzoeksteam van de Academie Voor De Eerste Lijn

NEEM HIER DEEL