Implementatie-analyse van eerstelijnsinterventies

Wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk is doorgaans geen eenvoudige taak. We stellen vast dat er vaak een kloof is tussen “wetenschappelijke evidentie” en “de echte wereld”. Wanneer interventies hun effect bewijzen in onderzoek, kan het zo zijn dat het er in de praktijk of in het werkveld toch net ietsje anders en complexer aan toe gaat. Het gevaar is dat wetenschappelijke kennis uiteindelijk in een schuif belandt en zijn nut onvoldoende kan bewijzen in de praktijk.

Om die reden hebben we binnen de Academie voor de Eerste Lijn bijzondere aandacht voor implementatieonderzoek. Binnen dit onderzoeksgebied bekijken we hoe we interventies binnen de eerste lijn een zo groot mogelijke slaagkans kunnen geven. Welke strategieën hebben we hiervoor nodig? Wat zijn ondersteunende elementen om een interventie te doen slagen? Wat zijn mogelijke barrières? Wanneer is een interventie succesvol? Voor wie werkt het en in welke context? Op deze vragen zoeken we een antwoord door verschillende disciplines, stakeholders en onderzoeksmethoden samen te brengen.

Dit alles heeft tot doel om de interventies die voortkomen uit de drie onderzoeksgebieden (doelgerichte zorg, zelfmanagement, interprofessionele samenwerking) ook daadwerkelijk te vertalen naar de praktijk. We zullen hiervoor een roadmap en toolkit ontwikkelen die handvaten biedt om de implementatie van interventies in de praktijk te ondersteunen.

Contact:
Ine Huybrechts: Ine.Huybrechts@uantwerpen.be
Sibyl Anthierens: Sibyl.Anthierens@uantwerpen.be
Peter Raeymaeckers: peter.raeymaeckers@uantwerpen.be