Doelgerichte zorg in de eerste lijn

Doelgerichte zorg houdt een shift in van probleemgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en wat die graag wil bereiken. Zou dit de sleutel kunnen zijn om de zorg dichter bij de persoon met steeds complexere zorgnoden te brengen? Doelgerichte zorg wint aan belangstelling, maar tot op heden zijn er nog heel wat open vragen: Wat is doelgerichte zorg precies? Hoe wordt doelgerichte zorg in de praktijk gebracht? En vooral: wat zijn de effecten van doelgerichte zorg op het niveau van de persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood?

Om deze vragen te beantwoorden is er heel wat informatie te vinden in de literatuur, maar nog belangrijker is om met zorg- en welzijnswerkers uit de praktijk in interactie te gaan. Zij werken immers dag in dag uit aan kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg en zijn daarom belangrijke bronnen om doelgerichte zorg te conceptualiseren en vorm te geven op het terrein. Vanuit de onderzoeksafdeling willen we daarom met hen (lees: jullie) aan de slag om die zorg te versterken.

Naast de zorg- en welzijnswerkers krijgen in de eerste plaats ook de personen met een complexe zorg- en ondersteuningsnood een plaats in het verhaal. We zoomen in op de effecten van doelgerichte zorg en willen nagaan wat, voor wie en in welke omstandigheden werkt met betrekking tot doelgerichte zorg. Het is belangrijk om hierbij de vraag te stellen hoe we deze effecten gaan meten en daarnaast te werken aan indicatoren om doelgerichte zorgprocessen te detecteren.

Met onze onderzoeksafdeling zetten we ons de komende jaren in om doelgerichte zorg, voor zowel de persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood als voor de zorg- en welzijnswerkers te faciliteren.

Contact:
Dagje Boeykens: Dagje.Boeykens@ugent.be
Pauline Boeckxstaens: Pauline.Boeckxstaens@ugent.be
An Desutter: An.Desutter@ugent.be